Få hjälp med rullbanor – kontakta en bandtransportör

Hurdan rullbana önskar ni? Att förflytta föremål, lätta som tunga, blir enklare med hjälp! Förutom att det besparar ryggen en massa besvär blir arbetet också effektivare. Det finns en stor mängd olika sorters rullbanor som passar oberoende industri och produkter.

Via en bandtransportör kan man finna både drivna och odrivna rulllbanor, transportörer och vinkeltransportörer, nivåförflyttningar, av- och påplock standardmaskiner, bandningslinor och transfervagnar. Allt för att underlätta på arbetsplatsen och för arbetskraften.
Oavsett om man ämnar förflytta stora och tunga stockar eller mindre och lättare pappkartonger blir det enklare med rullbanor. Vissa banor gör sig bättre manuellt drivna medan andra gärna får drivas av egen kraft.

Allt beror på vilka behov som finns på företaget och vad man i så fall ämnar beställa från en bandtransportör. Det bästa är att sätta sig ner tillsammans med transportören och diskutera fram behoven!

Bandtransportören som lyfter fram behoven.

Att diskutera fram en lösning tillsammans med leverantören gör att man kan få behov tillgodosedda och upptäckta, som man kanske inte tänkte på tidigare. Med andra ord lyfts behoven, som ni kanske inte visste att ni hade, fram på ett bra sätt!

För att få den allra bästa lösningen framtagen görs till att börja med en behovsanalys. I nästa steg presenteras 3D-skisser där man får en visuell upplevelse av hur det skulle kunna komma att se ut. Efter detta sker utveckling, tillverkning, installation och utbildning samt dokumentation. En smidig och säker process som ger trygghet från början till slut.

Underlätta på arbetsplatsen – diskutera fram och beställ delar eller kompletta system av transportörer eller rullbanor. Med smidiga och enkla lösningar kan man både få mer gjort och spara in pengar i produktionen!

Lägg tid och pengar på besiktning av hus i Stockholm

Den extremt pressade bostadssituationen, främst i Stockholm, men även runt om i landet gör att man inblanda kan lockas till snabba affärer. Men är du på väg att göra ett av ditt livs största investering, glöm då inte att boka besiktning av hus i Stockholm. Görs inte detta finns det en överhängande riska att husköpet blir en mardröm. Var noga med att undersöka vad det är som ingår när du gör en bokning, för mer information om din besiktningsman hus pris.

En besiktning av hus innebär att en oberoende person genomför en kontroll av objektet för att hitta eventuella dolda fel och för att se att det som angivits under en försäljning verkligen stämmer. Detta blir som en garanti för både säljare och köpare och ska förhindra att det uppstår tvister längre fram när köparen bott in sig i huset och hittar saker man inte såg under själva hus visningen. Generellt är det köparen som har mest krav på sig att kontrollera objektet innan köp, därför bör man som köpare låta besikta huset man är intresserad av.

Ha ett helhets perspektiv under besiktningar av bostäder.

Var noga med att kontrollera vad det är som besiktningsmannen går igenom på huset och vad han/hon är skyldig att meddela köpare. Vissa punkter så som fuktmätning och kontroll av radonhalt. Skulle en inspektör springa på ett fel som denne inte behöver kolla, behöver man heller inte protokollföra det. Att göra en besiktning av hus innan köp borde vara en självklarhet, men du som köpare måste ändå vara mycket vaksam.

Besiktningsmannen behöver nämligen inte heller meddela om det finns något elfel, upptäcks detta efter köp, täcks det inte heller av dolda felförsäkring. Innan besiktningen av huset sker bör man även kolla vad det är som gäller med ens försäkringsbolag, dubbelkolla allting för att slippa få otrevliga överraskningar längre fram.

Utbildning i heta arbeten hos Brandexperten

Om olyckan skulle vara framme är det bra att känna till det bästa agerandet vid till exempel en brand. För att lära sig mer om brandskydd Göteborg kan man besöka http://www.brandexperten.se/utbildningar/brandskyddsutbildningar och läsa om utbildning på området. Brandexperten erbjuder halv- eller hel-dagskurser till företag och arbetsplatser. Teori varvas med praktiska övningar inom brandskydd. Är detta intressant för din arbetsplats, kontakta Brandexperten för att boka in utbildning.

Företaget Brandexperten är ett familjeföretag med många års erfarenhet från ambulanssjukvård. Brandexperten ingår tillsammans med Hjärt-lungfonden i ett projekt som heter Hjärtsäkra Sverige. De är även medlem i Brandskyddsföreningen. För bästa utbildningarna i heta arbeten kan du även köpa viktig utrustning i Brandexpertens butik, till exempel hjärtstartare, förbandsväskor, HRL-dockor och annan bra utrustning. Hittar du inte det som söks, så kan du fråga Brandexperten.

Boka brandskyddskurs online.

När du kontaktar Brandexperten för utbildning, så väljer du på halv- eller hel-dagskurs. Heldagskurs innebär 6 timmars utbildning innehållande Första hjälpen, Hjärt-lungräddning, snabb kurs i hjärtstartare, brandskyddsteori och olika släckningar. Om önskemål finns kan man få en brandskyddsrond. Alla deltagare i en kurs får en nyckelring med ansiktsskydd.

Max 12 deltagare per grupp. Utbildarna är HRL-instruktörer och/eller brandmän med stor erfarenhet.
De praktiska släckningarna sker utomhus, så det krävs att det finns möjligheter att vara utomhus på lämpligt ställe. Är ni osäkra på detta löser ni frågan när ni kontaktar Brandexperten. Övningarna handlar om att släcka en öppen eld med brandsläckare och att släcka en brinnande docka med en filt. Detta är oerhört viktig kunskap om en brand skulle uppstå. Har din arbetsplats adekvata kunskaper? Om inte, kontakta Brandexperten för att förbättra allt brandskydd.